اينجانب كليه مطالب مندرج در اين پرسشنامه را به طور صحيح تكميل نمودم و چنانچه مواردي خلاف واقع مشاهده گردد، شركت مجاز است همكاري خود را با اينجانب رأساً و يكجانبه قطع و بنا به ميل خود در آن تجديد نظر نمايد.

 

فرم درخواست همکاری
* نام :    
* نام خانوادگی :    
* سال تولد :    
* محل تولد :    
* وضعیت تاهل :    
تعداد فرزند :    
وضعیت خدمت سربازی :    
آخرین مدرک تحصیلی :    
رشته :    
سوابق کاری :    
سمت :    
نام شرکت :    
از تاریخ :    
تا تاریخ :    
آخرین حقوق دریافتی :    
میزان آشنایی شما با کامپیوتر :    
نام نرم افزار :    
زبان های خارجی :    
نام زبان :    
خواندن :    
نوشتن :    
صحبت کردن :    
شنیدن :    
سایر مهارت ها :    
مهارت ها و گواهینامه های تخصصی :    
سمت و واحد مورد درخواست شما برای همکاری :    
متقاضی کدام شرایط همکاری با شرکت تولیکا می باشید؟ : تمام وقت     پاره وقت     حقوق ثابت     حقوق پورسانت        
حقوق درخواستی از شرکت تولیکا :    
چه توانایی در شما باعث می شود که شرکت تولیکا با درخواست همکاری شما موافقت کند؟ :    
اگر دارای ایده و یا نظری در مورد تخصص خود هستید اعلام کنید :    
* تلفن ثابت :     لطفا کد شهرستان خود را وارد کنید .
* تلفن همراه :    
آدرس ایمیل :    
نشانی محل سکونت :    
*کد امنیتی:   تازه سازی