10برندبرترپوشاک درسال 2013 نوع مطلب: اخبار
      1- ZARA: ارزش تجاری برند:20/2 میلیارد دلار برند زارا که زیرمجموعه گروه...