فروشگاه اینترنتی تولیکا

1)  شرایط عمومی متقاضی

·          تابعیت جمهوری اسلامی ایران
·          تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور
·          داشتن تجربه کافی در امر فروش پوشاک
·          دارا بودن گواهی پایان خدمت سربازی و یا معافیت دائم
·          دارا بودن حداقل 25 سال سن
·          برخورداری از شرایط جسمانی مناسب
·          داشتن توانائی کافی جهت احداث ، خرید و تامین پوشاک ،استاندارد سازی محل معرفی شده با توجه به الزامات دستورالعمل استاندارد سازی نمایندگی
·          امتیاز نمایندگی فقط به یک نفر شخص حقیقی یا حقوقی اعطاء خواهد شد.
·          تنها در صورت تکمیل مدارک برای متقاضیان تشکیل پرونده خواهد شد و ضمناً تشکیل پرونده به معنای اعطای امتیاز نمایندگی نبوده و شرکت تولیکا طرح در رد یا قبول تقاضا مختار است.
·          پرینت حساب جاری فعال متقاضی (3 ماهه گذشته)

2)  مدارک مورد نیاز

·          تکمیل فرم درخواست نمایندگی / عاملیت و ارسال به شرکت
·          ارائه تصویر اسناد مالکیت ملک مورد تقاضا به‌نام متقاضی برابر با اصل ( در صورت مستاجر بودن؛ اجاره نامه رسمی حداقل سه ساله)
·          ارائه تصویر جواز کسب مرتبط  (به‌نام متقاضی برابر با اصل )
·          حداقل 11 قطعه عکس واضح و مشخص از امکانات و نمای داخلی و خارجی محل نمایندگی/عاملیت مورد درخواست
·          تصویر شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت، آخرین مدرک تحصیلی
·          عکس متقاضی 2 قطعه رنگی و در ابعاد (4*3)
·          گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع ذیصالح قانونی ( این بند درصورت عقد قرارداد از متقاضی اخذ خواهد گرید )
·          ارائه تصویر اساسنامه شرکت برای متقاضیان حقوقی

3)    امکانات مورد نیاز

·          موارد مذکور در این بند بصورت کلی بیان شده و جزئیات آنها طبق دستورالعمل استاندارد سازی نمایندگی/ عاملیت بخش می‌باشد
·          داشتن حداقل 100 متر مربع ملک در یکی از خیابانهای اصلی یا معابر پر تردد و با عرض حدود 5 متر در مراکز شهر و مجتمع تجاری متناسب با جامعه هدف شرکت
·          وجود فضای انبار نسبت به متراژ
·          تامین نیروی انسانی ستادی و عملیاتی
·          تجهیزات و ابزآلات تعمیرگاهی مورد نیاز
·          تجهیزات ستادی مورد نیاز
·          و... مطابق دستورالعمل مذکور

4)    شرایط همکاری با شرکت

·          بررسی فرم درخواست نمایندگی
·          بازدید اولیه، در صورت بررسی مدارک و تایید کمیسیون اعطاء
·          نحوه همکاری با توجه به رتبه بندی نمایندگی طبق دستورالعمل
·          خرید محصولات طبق نظر کمیسیون اعطاء در مرحله عقد قرارداد